Strona Główna
wzory dokumentów
Środa, 12 grudzień 2018 r.
1
Karta usług rekonwersyjnych
2
Oświadczenie o rezygnacji z zajęć grupowych
3
Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (praktyka)
4
Oświadczenie firmy o zgodzie na praktykę zawodową
5
Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (szkolenie - żołnierz zawodowy)
6
Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (szkolenie - były żołnierz zawodowy)
7
Oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
8
Wniosek do Szefa WSzW - stanowisko związane z obronnością
9
Wniosek dziecka żołnierza służby czynnej
10
Wniosek dziecka żołnierza zawodowego
11
Wniosek małżonka żołnierza służby czynnej
12
Wniosek małżonka żołnierza zawodowego
13
Wniosek żołnierza i byłego żołnierza zawodowego
14
Wniosek żołnierza i byłego żołnierza zawodowego (bez adresacji)
15
Wniosek żołnierza służby czynnej
16
Wniosek żołnierza na praktykę zawodową
17
Wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu
18
Zaświadczenie o liczbie lat służby wojskowej
19
Zaświadczenie ośrodka szkolenia
20
Zezwolenie dowódcy na praktykę zawodową
21
Zezwolenie dowódcy na przekwalifikowanie
22
Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej
23

Oświadczenie o korzystaniu z przekwalifikowania

Ministerstwo Obrony Narodowej
WSzW Olsztyn
WSzW Białystok
WUP Olsztyn
WUP Białystok
PUP Olsztyn
PUP Białystok
PUP Bartoszyce
PUP Elbląg
PUP Giżycko
PUP Lidzbark Warmiński
PUP Węgorzewo