Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
Środa, 12 grudzień 2018 r.
Witamy na stronie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

Zapraszamy do współpracy żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, którzy są zainteresowani działalnością rekonwersyjną w Siłach Zbrojnych i chcą uzyskać szczegółowe informacje o świadczonej, przez ośrodek, pomocy rekonwersyjnej.

Ośrodek nasz jest organem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, który został powołany przez Ministra Obrony Narodowej w 2002 r. w celu łagodzenia skutków trwającego  procesu restrukturyzacji armii.

Dysponując zespołem profesjonalnie przygotowanych i doświadczonych specjalistów – doradców zawodowych, prowadzimy działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową,a także związaną z przekwalifikowaniem zawodowym i pośrednictwem pracy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie na mocy porozumienia zawartego w dniu 29.11.2007 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania wojewódzkiej platformy współpracy praktyków poradnictwa zawodowego, aktywnie uczestniczy w Pakcie dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Ośrodek nasz posiada:
  • salę informacji zawodowej
  • salę poradnictwa grupowego
  • dostęp do Internetu
  • multimedialne wyposażenie
  • zbiór literatury fachowej (filmy szkoleniowe DVD)
  • materiały informacyjne o kwalifikacjach zawodowych, pracodawcach i ośrodkach szkolenia
Prosimy o kontakt z naszymi pracownikami obsługującymi poszczególne garnizony wymienione w zakładce KONTAKT
Ministerstwo Obrony Narodowej
WSzW Olsztyn
WSzW Białystok
WUP Olsztyn
WUP Białystok
PUP Olsztyn
PUP Białystok
PUP Bartoszyce
PUP Elbląg
PUP Giżycko
PUP Lidzbark Warmiński
PUP Węgorzewo